Dersom turneringen blir avlyst grunnet Covid 19 vil alle betalinger gjennom oss bli returnert. Det gjelder både påmeldingsavgift, overnatting og inngang dyreparken. 

Reisekostnader er det enkelte lag sitt ansvar. 

Dersom en deltaker eller et lag blir forhindret av karantene eller sykdom er det den enkeltes reiseforsikring som gjelder. 


Status pr. 1.6.2021 

Vi legger til rette for en stor håndballfest i august. Vi har tro på gjennomføring fordi: 

- All overnatting skjer på hotell eller leiligheter. Det er ingen skoleovernatting. 
- Kampene er spredd ut på en lang rekke arenaer slik at vi kan være innenfor antall personer som måtte gjelde når regjeringen åpner for trinn 3, sannsynligvis nå i juni. Vi kan da avholde kamper i ordinære anlegg/flerbrukshaller. 
- Det er dog stor usikkerhet rundt kampavvikling i Sørlandshallen som rommer 13 baner. Her er det vanligvis spill for alle lag 9-12 år. Disse kan bli flyttet utendørs. 

- Bespisning har historisk vært i matsaler tilknyttet eller i nærheten av idrettsanlegg. Her ville det i år blitt 2000 deltakere til bespisning. 
- Felles lunsj blir erstattet med utdelt lunsjpakker bestående av Bamaprodukter, eksempelvis baguett, wraps e.l. samt frukt og drikke. Pakkene blir utdelt tidlig morgen og kan benyttes der hvor laget finner det hensiktsmessig. 
- Middag utgår i tradisjonell form. Pizzaene må hentes på nærmere bestemt sted og spises i deltakernes leiligheter/rom. 
- Det vil pt. ikke bli arrangert konsert lørdag kveld. Det vil ikke bli mulig, slik vi ser det, å samler 3000 personer på tribunen i Dyreparken. Parken vil være åpent i tivolidelen lørdag kveld.  

Idrettslaget hovedfokus er å komme i gang med sportslige aktiviteter for barn og ungdom. Det viktigste for alle nå er at det blir turnering og at kampene kan gjennomføres innenfor gjeldende regler og anbefalinger. 

Trinn 3 åpner for spill på tvers av kommunegrenser. 

Akkurat nå er det stort smittepress i Kristiansand. Dette har vi stor tro på vil endre seg i god tid før sommerferien er i full gang.