§ 1. Arrangører

Dyreparken Håndballfestival arrangeres av Randesund IL

§ 2. Spilleregler

Dyreparken Håndballfestival spilles etter NHF’s Lov- og kampreglement, med unntak av regel 2.8 Time-out. Regelen om time-out gjelder IKKE.

§ 3. Turneringsform

Gruppespill:

Lagene spiller innledningsvis i grupper (puljer). Rekkefølgen mellom lagene avgjøres etter:

1. Flest poeng totalt

2. Flest poeng innbyrdes oppgjør

3. Målforskjell innbyrdes oppgjør

4. Flest scorede mål innbyrdes oppgjør

5. Målforskjell totalt

5. Flest scorede mål totalt

6. Loddtrekning

Sluttspill:

Det spilles sluttspill i klassene J/G13 til J/G16. Alle lag går videre til sluttspill. De to beste lagene i puljespillet går til A-sluttspill og resterende lag går til B-sluttspill.

§ 4. Klasseinndeling 

J16/G16 født 2008 eller senere

J15/G15 født 2009 eller senere

J14/G14 født 2010 eller senere

J13/G13 født 2011 eller senere

J12/G12 født 2012 eller senere

J11/G11 født 2013 eller senere

J10/G10 født 2014 eller senere

J9/G9 født 2015 eller senere

Eventuelle dispensasjoner utstedt av NHF eller en av deres regioner vil også være gyldig i Dyreparken Håndballfestival. Kopi av dispensasjon tas med på festivalen.

§ 5. Antall spillere og innbyttere

Ett lag kan benytte det antall spillere det ønsker under en kamp. Maks 14 spillere premieres i finaler i klassene 13 – 16 år. Det er tillatt å benytte en spiller fra samme klubb på flere lag i turneringen, men IKKE i samme årsklasse.

§ 6. Spilletid

Innledende kamper og sluttspillkamper avvikles etter følgende tider:

J/G 15 og 16 år spiller 2 x 13 minutter, med 1 minutts pause uten sidebytte.

J/G 9-14 år spiller 1 x 18 minutter.

I sluttspill inklusive finaler ved uavgjort resultat ved full tid avgjøres kampen ved Sudden-death («golden goal») hvor laget som scorer først vinner. Laget som skal starte avgjøres ved trekning. Spilleforlengelsen starter umiddelbart etter kampen.

§ 7. Før kampstart og under kamp

Før kampstart:

Laglister skal registreres på påmeldingssiden innen angitt tidsfrist. Eventuelle endringer etter frist leveres før første kamp til sekretariat i den hallen laget spiller sin første kamp. Lag som ikke har levert inn endelig lagliste innen kampstart før sin første kamp kan tas ut av turneringen. Alle deltakere på lagoppstilling betraktes som om at de har deltatt i turneringen. På lagoppstillingen må lederen påføre ett mobilnummer hvor laget kan nås under turneringen.

Drakter: Ved draktkollisjon skal bortelag skifte drakt.

Under kamp:

Laget som står oppført som hjemmelag i innledende kamper starter med ballen og skal stå til venstre for sekretariatet. Lags time-out er unntatt fra NHF's lov og kampreglement. Dommer kan velge å stanse tiden ved alvorlige skader. Lag som forlater banen under pågående kamp diskvalifiseres fra turneringen. Hver enkelt klubb er ansvarlig for sine egne supporteres opptreden.

Ball:

Lagene stiller med matchball i alle kamper så fremt ikke sekretariatet bestemmer noe annet i den enkelte kamp. Ballstørrelse følger reglene til Norges Håndballforbund Region Sørvest for inneværende sesong.

Klister er ikke tillatt i klassene J9/G9 – J14/G14 med henvisning til NHF’s regler for klisterbruk i aldersbestemte klasser. I klassene J15/G15, J16/G16 tillates bruk av vannbasert naturklister. Overtredelse av reglene for klister vil medføre bot på kr.2500,- og laget vil bli bortvist fra turneringen

§ 8. Legitimasjon

Samtlige spillere skal på oppfordring av turneringsledelsen kunne bekrefte sin alder.

§ 9. Dommere

Alle dommere i turneringen er å betrakte som nøytrale.

§ 10. Jury

Juryen består av 1 representant fra arrangøren (dommeransvarlig) og 2 representanter fra deltakende lag. Protester behandles av juryen. Disse beslutningene er endelige.

§ 11. Protester

Protester skal leveres skriftlig til nærmeste sekretariat innen 15 minutter etter

kampslutt sammen med kontant betaling av protestgebyret på kr 1 000,-. Protestavgiften refunderes om protesten tas til følge.

§ 12. Walk Over

Lag som uteblir fra kamp, uten gyldig grunn, taper kampen med 10-0. Ved gjentatt uteblivelse kan laget diskvalifiseres fra turneringen. Juryen kan, om spesielle omstendigheter foreligger, bestemme at lag skal diskvalifiseres allerede ved den første forseelsen. Eksempelvis om usportslig WO tjener det ene laget eller «bestraffer» annet lag i turneringen.

§ 13. Ordensregler

Generelt:

De på lagoppstillingen oppsatte ledere ar ansvarlig for sine spillere. Enhver form for bruk av rusmidler i forbindelse med arrangementet – under reise og under oppholdet – er forbudt. Overtredelse av disse regler behandles av turneringens jury og kan medføre utestenging fra turnering.

§ 14. Forsikringer og ansvar

Dyreparken Håndballfestival har ingen kollektiv forsikring som dekker sykdommer eller skader på person eller utstyr, og er ikke erstatningspliktig for økonomisk tap som følge av slike forhold. Dyreparken Håndballfestival v/ arrangør er ikke erstatningspliktig for økonomiske tap som følge av force majeure hendelser.

Vi oppfordrer alle deltagere og ledere til aldri å legge fra seg verdisaker uten tilsyn, inkl. klær, sko og bagger.

§ 15. Avmelding og refusjon

Påmeldingsavgift må være betalt innen 1. mai 2024. Det er ingen refusjon av innbetalt påmelding etter 1. mai. 

Ved trekking av lag etter 1. juli påløper det et gebyr kr. 2500,-. 

Bestilling overnatting må være betalt innen 10. juni 2024 Avbestilling overnatting i perioden 1. juni – 30. juli. Refusjon 50 % Ingen refusjon av bestilte overnattinger eller ulike kort (uansett type, overnatting, inngang etc) etter 1. august.