Instruks: Rigg/Nedrigg

Opprigg:
Sammen med hallansvarlig/annen ansvarlig klargjøre baner/kiosk/bespisningsarealer for avvikling av Dyreparken håndballfestival. I Sukkevannhallen/Sørlandshallen/Gimlehallen vil det være egne ansvarlige for opprigg av kiosk.

Oppgaver:
·         Sette opp bord og stoler til sekretariat, og påse at spillflatene er klare.
·         Finne frem tidtakerklokke og sjekke at den fungerer. Stille inn kamp på 1 x 18.

AQ/Idda: Kamptid 2 x 13
·         Sette frem en mopp til sekretariatet
·         Rydde på plass varer i kiosk. Sette inn brus og kjølevarer i kjøleskap
·         Henge opp plakater og bannere.
·         Sette opp/rigge bord og stoler i arealer for kafeteria/bespisning inneog ev. ute.

Nedrigg:
·         Rydd og rengjør i kiosken! Se egen kioskinstruks
·         Rydd sekretariatet!
·         Tøm søppel i hall, kiosk og garderober!
·         Alt av utstyr som tilhører cupen, skal i retur til Sukkevann, også søppel der vi ikke har egne søppelkontainere.